Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 16101:2012

Качество на водата. Указания относно междулабораторни сравнителни изследвания за екологична оценка

Water quality - Guidance standard on interlaboratory comparison studies for ecological assessment
20.11.2012 г.

Главна информация

90.93     9.02.2022 г.

90.00    9.02.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.45  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт дава указания за между лабораторно сравнение с особено съсредоточаване на биологичните методи. Дадените в този стандарт указания за методите и процедурите, следва да гарантират, че резултатите от теренно проучване и лабораторните анализи са сравними в рамките на определени граници. Това ръководство дава възможност на участниците в между лабораторното сравнение да демонстрират нивото си на изпълнение. В допълнение той предлага механизъм за подобряване на качеството. Този стандарт описва структурата на процеса. Подробни елементи могат да бъдат намерени в EN 14996. Този европейски стандарт дава указания за междулабораторно сравнение. Дадените в стандарта указания за методите и процедурите, следва да гарантират, че резултатите от теренно проучване и лабораторните анализи са сравними в рамките на определени граници. Това ръководство дава възможност на участниците в междулабораторното сравнение да демонстрират нивото си на изпълнение. В допълнение той предлага механизъм за подобряване на качеството. Този стандарт описва структурата на процеса. Подробни елементи могат да бъдат намерени в EN 14996, EN ISO/IEC 17000, EN ISO/IEC 17025, и EN ISO/IEC 17043.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16101:2012
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16101:2012