Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TR 11811:2013

Нанотехнологии. Ръководство за методи за нано- и микротрибологични измервания (ISO/TR 11811:2012)

Nanotechnologies - Guidance on methods for nano- and microtribology measurements (ISO/TR 11811:2012)
19.03.2013 г.
15.04.2014 г.

Главна информация

60.60     19.03.2013 г.

BDS

ТК-99

Технически доклад

07.120  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този технически доклад въвежда техники за оценка на трибологичното поведение на плъзгащи контакти с размер в хоризонтално направление между няколко нанометра (nm) и 10 µm

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TR 11811:2013
60.60 Публикуван стандарт
19.03.2013 г.

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TR 11811:2012

Въвежда ISO/TR 11811:2012