Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-2-31:2008/A1:2011

Електромедицински апарати. Част 2-31: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на външни сърдечни стимулатори със собствен източник на електроенергия (IEC 60601-2-31:2008/A1:2011)

Medical electrical equipment - Part 2-31: Particular requirements for the basic safety and essential performance of external cardiac pacemakers with internal power source
16.12.2011 г.
95.99 Отменен стандарт   18.04.2023 г.

Главна информация

95.99     18.04.2023 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-2-31:2009

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-2-31:2008/A1:2011
95.99 Отменен стандарт
18.04.2023 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60601-2-31:2020

Свързан проект

Въвежда EN 60601-2-31:2008/A1:2011

Въвежда IEC 60601-2-31:2008/AMD1:2011 ED2