Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1934:2001

Топлинни характеристики на сгради. Определяне съпротивлението на топлопреминаване по метода на горещата кутия с използване на уред за топлинен поток. Зидария

Thermal performance of buildings - Determination of thermal resistance by hot box method using heat flow meter - Masonry
4.05.2001 г.
20.09.2012 г.

Главна информация

90.92     19.10.2020 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.060.10     91.080.30     91.120.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт установява принципите и критериите, които трябва да се удовлетворят за определянето на лабораторни характеристики на стабилно топлопренасяне през зидове в гореща кутия, посредством уред за измерване на топлинен поток, монтиран на едната повърхност на зида, който се изпитва (т.е. пробното тяло). Той описва апаратурата, техниката за измерване и необходимите данни за докладване. Все пак, той не определя конкретен модел апарат, тъй като изискванията са различни в зависимост най-вече от размера и в по-малка степен от условията на работа.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1934:2001
90.92 Решение за преработване на стандарт
19.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1934:1998