Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12001:2012

Машини за пренасяне, разпръскване и разпределяне на бетон и разтвор. Изисквания за безопасност

Conveying, spraying and placing machines for concrete and mortar - Safety requirements
22.01.2013 г.
16.02.2017 г.

Главна информация

90.92     5.03.2022 г.

BDS

ТК-100

Европейски стандарт

91.220  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя изисквания за безопасност за:
- машини за пренасяне;
- машини за разпръскване;
- машини за разпределяне;
- разпределяне на бетон и разтвор и техните компоненти
Машините може да бъдат стационарни и подвижни.
Този стандарт се отнася за машините, описани в 3.3 до 3.6.
Този стандарт не се отнася за машини, които са подвижни по време на пренасяне, разпръскване и разпределяне;
- кабини на някои машини, цитирани в този стандарт;
- допълнителни функции извън пренасяне, разпръскване и разпределяне на бетон и хоросан, например отделна функция за смесване;
- изискванията за работа в тунели;
- опорна конструкция, предназначена изключително за използване на стрели за разпределяне на бетон.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12001:2003+A1:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12001:2012
90.92 Решение за преработване на стандарт
5.03.2022 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12001 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN 12001:2012