Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 21500:2012

Насоки за управление на проекти

Guidance on project management
17.10.2012 г.
14.10.2013 г.
95.99 Отменен стандарт   15.06.2021 г.

Главна информация

95.99     15.06.2021 г.

BDS

ТК-106

Международен стандарт

03.100.40  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът предоставя комплексно ръководство за принципите и практиките на управление на проекти, които са важни и влияят върху изпълнението на проекти. Стандартът дава задълбочено описание на концепциите и процесите, които обуславят създаването на добри практики в управлението на проекти.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 21500:2012
95.99 Отменен стандарт
15.06.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 21500:2021

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 21502:2021

Свързан проект

Въвежда ISO 21500:2012