Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13965-2:2010

Характеризиране на отпадъци. Терминология. Част 2: Термини и определения, свързани с управлението

Characterization of waste - Terminology - Part 2: Management related terms and definitions
17.12.2010 г.
19.07.2011 г.

Главна информация

90.93     30.06.2021 г.

90.00    30.06.2026 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

01.040.13     13.030.01  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт, EN 13965-2, Характеризиране на отпадъци - Терминология - Част 2: Термини и определения свързани с управлението, дава компилация от избрани и актуализирани термини и определения за използване, като например, от производители, в промишлен отрасъл за преработване на отпадъци и от законодатели в областта на управление на отпадъците. Той е хармонизиран с настоящия език, който се използва в управлението, а така също и в законодателството. Той включва, с препратки (виж Приложение С), национални термини и определения, където са били изразени подобни потребности. Той не включва термини, отнасящи се до подробни дейности. Обхватът на TC 292 изключва радиоактивни отпадъци. Следователно, такива понятия не са включени в този стандарт. Определения в други стандарти, с различен обхват и област на приложение от обхвата и областта на приложение на този европейски стандарт могат да бъдат различни от определенията в този стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 13965-2:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13965-2:2010
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
30.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13965-2:2010