Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15980:2010

Пътни превозни средства. Светлоотразяващи табели за регистрационни номера на моторни превозни средства и техните ремаркета. Размери и шрифт

Road vehicles - Retro-reflective registration plates for motor vehicles and trailers - Dimensions and font
20.08.2010 г.

Главна информация

60.60     20.08.2010 г.

BDS

ТК-14

Чисто национален стандарт

43.020  

български  

CD; on-line; Тъй като стандартът съдържа цветни фигури, се препоръчва да бъде закупен в електронен формат.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя разположението на буквите и цифрите върху светлоотразяващите табели за регистрационни номера на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и използваните шрифтове за буквите и цифрите.
Този стандарт не се прилага за табели за регистрационни номера на военните моторни превозни средства и техните ремаркета.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС 15980:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15980:2010
60.60 Публикуван стандарт
20.08.2010 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

Изменен от
prБДС 15980:2010/Изменение 3:2022

Изменен от
БДС 15980:2010/Изменение 1:2012

Изменен от
БДС 15980:2010/Изменение 2:2015