Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1846-1:2011

Автомобили за пожарогасителни и спасителни дейности. Част 1: Номенклатура и означения

Firefighting and rescue service vehicles - Part 1: Nomenclature and designation
21.09.2011 г.

Главна информация

90.60     4.06.2022 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

01.040.13     13.220.10  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Техническа редакция"

  • Поправка в заглавието, обявена в бр. 8/2016 на Официалния бюлетин.
  • Поправка в заглавието, обявено в бр. 11/2021 на Официалния бюлетин.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard establishes classes and defines categories which are functions of the use and mass of the firefighting and rescue service vehicles and provides a designation system that gives the various criteria used for characterizing the vehicles.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1846-1:2000

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1846-1:2011
90.60 Край на периодичен преглед
4.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1846-1:2011