Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TR 13910:2010

Опаковане. Доклад за критериите и методики за анализ на жизнения цикъл на опаковките

Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging
21.01.2011 г.

Главна информация

60.60     21.01.2011 г.

BDS

ТК-73

Технически доклад

13.020.60     55.020  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този обект и област на приложение на този технически доклад е да установи определено ръководство за най-добра практика за работа по отношение жизнения цикъл на опаковките, специфичен за системи за опаковане и разпространение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

94/62/EC

Опаковки и отпадъци от опаковки

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС CR 13910:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 13910:2010
60.60 Публикуван стандарт
21.01.2011 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 13910:2010