Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50554:2010

Основен стандарт за оценяване на място на излагането на въздействие на населението на радиочестотни електромагнитни полета в мястото на радиоразпръскване

Basic standard for the in-situ assessment of a broadcast site related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields
17.12.2010 г.
20.11.2013 г.

Главна информация

60.60     17.12.2010 г.

април 2024

BDS

ТК-75

Европейски стандарт

17.240  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този основен стандарт определя метода за оценяване на общо облъчване от всички стационарни радиочестотни източници на мястото на радиоразпръскване. Това оценяване може да бъде прилагано по всяко време, но трябва да се извършва при промяна на ситуацията на облъчване на или около това място. Той играе съществена роля при координирането на различните заинтересовани страни по отношение на осигуряване на съответствие на EMF облъчване в и около мястото особено за устройства инсталирани вътре в мястото на облъчване.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50554:2010
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2010 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50554:2021

Свързан проект

Въвежда EN 50554:2010