Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 6988:2000

Метални и други неорганични покрития. Изпитване със серен диоксид с обща кондензация на влагата (ISO 6988:1985)

Metallic and other non-organic coatings - Sulfur dioxide test with general condensation of moisture (ISO 6988:1985)
15.03.2000 г.
95.99 Отменен стандарт   17.10.2022 г.

Главна информация

95.99     17.10.2022 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

25.220.40     25.220.99     25.220.20  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Specifies a method for assessing the resistance of materials or products to condensed moisture containing sulfur dioxids. The method has been found to be suitable for testing metallic and non-organic coatings. Gives apparatus and material, test specimens, methods of exposure, procedure, test duration, cleaning of specimens, evaluation of results and test report.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 15955:1984

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 6988:2000
95.99 Отменен стандарт
17.10.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 22479:2022

Свързан проект

Въвежда EN ISO 6988:1994

Въвежда ISO 6988:1985