Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50342-5:2010

Оловни стартерни батерии. Част 5: Свойства на батерийни гнезда и ръкохватки

Lead-acid starter batteries - Part 5: Properties of battery housings and handles
17.12.2010 г.

Главна информация

60.60     17.12.2010 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20  

английски  

AC:2011 касае немската версия

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт обхваща многоклетъчни батерийни гнезда, изработени от полипропилен като предпочитан материал за оловно-киселинни батерии, като устройство за съхранение на енергията за задвижване на двигатели с вътрешно горене (ДВГ), за осветление и за допълнителни съоръжения, използвани в пътни превозни средства. Всичките тези батерии са посочени като стартерни батерии. Този стандарт описва батерийните гнезда за батерии, използвани в преградите на ДВГ и за инсталиране при условия, където те са защитени от светлина. Батериите от този стандарт не трябва да са снабдени с допълнителни средства за специална защита от светлина. Обаче батериите с ограничена защита от светлина се третират като специален случай. Целта на този европейски стандарт е да опише свойствата на батерийните гнезда за използването им в превозни средства с ДВГ чрез методите за изследване на еднородността, чрез дефинирането на изискванията за необработен материал и комплектована част. Методите за изпитване и изискванията за комплектованото гнездо са разгледани в основната част.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50342-5:2010
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2010 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50342-5:2010