Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12464-1:2011

Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито

Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
19.07.2011 г.
17.02.2012 г.
95.99 Отменен стандарт   16.12.2021 г.

Главна информация

95.99     16.12.2021 г.

BDS

ТК-54

Европейски стандарт

91.160.10  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията към осветлението за работни места на закрито, които имат необходимост от зрителен комфорт при извършване на определен вид работа или дейност. Разгледани са всички обичайни зрителни задачи, включително съоръжения с екрани. Този стандарт не определя изискванията към осветлението по отношение на безопасността и здравето на работниците при работа и не попада в областта на приложение на член 137 от договора с европейския съюз, въпреки че изискванията към осветлението, както са определени в този европейски стандарт, обикновено напълно отговарят на нужната безопасност. Изискванията към осветлението по отношение на безопасността и здравето на работниците при работа могат да се съдържат в директиви, основаващи се на член 137 от договора на европейския съюз, в националното законодателство на страните членки, изпълняващи тези директиви или в други национални наредби на страните членки. Този стандарт нито дава специфични решения, нито ограничава свободата на проектантите при проучването на нови технологии, нито ограничава използването на иновационни съоръжения. Този стандарт не се прилага за осветление на работни места на открито и подземни мини или аварийно и евакуационно осветление. За работни места на открито виж EN 12464-2, а за аварийно и евакуационно осветление виж EN 1838 и EN 13032-3.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12464-1:2004

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12464-1:2011
95.99 Отменен стандарт
16.12.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12464-1:2021

Свързан проект

Въвежда EN 12464-1:2011