Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1559-1:2011

Леярство. Технически условия на доставка. Част 1: Общи положения

Founding - Technical conditions of delivery - Part 1: General
19.04.2011 г.
16.12.2019 г.

Главна информация

90.93     16.06.2020 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.180  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на EN 1559 специфицира общите технически условия на доставка за отливки от метални материали, с изключение на отливки от медни сплави.
Тази част на EN 1559 не е приложима за метални отливки за по-нататъшна преработка, като коване на блокове и непрекъснато лети заготовки и блокове.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Техническите условия на доставка за отливки от медни сплави са специфицирани в EN 1982.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Допълнителни изисквания за технически условия на доставка, специфични за конкретни материали, са специфицирани в следните части на тази серия стандарти: EN 1559-2 за стоманени отливки; EN 1559-3 за чугунени отливки; EN 1559-4 за алуминиеви отливки, EN 1559-5 за магнезиеви отливки; EN 1559-6 за цинкови отливки.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1559-1:2000

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1559-1:2011
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
16.06.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1559-1:2011