Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50564:2011

Битови електрически и електронни уреди и офис устройства/съоръжения. Измерване на ниската консумация на енергия (IEC 62301:2011, с промени)

Electrical and electronic household and office equipment - Measurement of low power consumption
21.09.2011 г.
17.05.2018 г.

Главна информация

60.60     21.09.2011 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

27.140     17.220.20     97.03     97.030  

английски   български  

На базата на IEC 62301:2011, стандарта като проект е гласуван под номер прБДС ЕN 62301

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 62301:2011 specifies methods of measurement of electrical power consumption in standby mode(s) and other low power modes (off mode and network mode), as applicable. It is applicable to electrical products with a rated input voltage or voltage range that lies wholly or partly in the range 100 V a.c. to 250 V a.c. for single phase products and 130 V a.c. to 480 V a.c. for other products. The objective of this standard is to provide a method of test to determine the power consumption of a range of products in relevant low power modes (see 3.4), generally where the product is not in active mode (i.e. not performing a primary function). This standard does not specify safety requirements. It does not specify minimum performance requirements nor does it set maximum limits on power or energy consumption. This second edition cancels and replaces the first edition published in 2005 and constitutes a technical revision. The main changes from the previous edition are as follows: - greater detail in set-up procedures and introduction of stability requirements for all measurement methods to ensure that results are as representative as possible; - refinement of measurement uncertainty requirements for power measuring instruments, especially for more difficult loads with high crest factor and/or low power factor; - updated guidance on product configuration, instrumentation and calculation of measurement uncertainty; - inclusion of definitions for low power modes as requested by TC59 and use of these new definitions and more rigorous terminology throughout the standard; - inclusion of specific test conditions where power consumption is affected by ambient illumination.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

1275/2008

Прилагане на Директива 2005/32/ЕО по отношение на изискванията за екопроектиране към електрическото и електронното битово и офис оборудване във връзка с консумацията му на електроенергия в режим в готовност и режим изключен

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 62301:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50564:2011
60.60 Публикуван стандарт
21.09.2011 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50564:2011

Въвежда IEC 62301:2011 ED2