Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10808:2011

Нанотехнологии. Характеристики на наночастици в камери за инхалации за измерване на токсичност при инхалации (ISO 10808:2010)

Nanotechnologies - Characterization of nanoparticles in inhalation exposure chambers for inhalation toxicity testing (ISO 10808:2010)
17.05.2011 г.

Главна информация

60.60     17.05.2011 г.

BDS

ТК-99

Европейски стандарт

07.120  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 10808:2010 определя изискванията и предоставя насоки за определяне на токсичността на създадени във въздушна среда наночастици чрез инхалационни камери, както по отношение на масата на частиците, така и относно размерът на разпределението им, концентрацията и съставът им.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10808:2011
60.60 Публикуван стандарт
17.05.2011 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10808:2010

Въвежда ISO 10808:2010