Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10801:2011

Нанотехнологии. Получаване на метални наночастици при използване на метода на изпарение/кондензация за измерване на токсичност при вдишване (ISO 10801:2010)

Nanotechnologies - Generation of metal nanoparticles for inhalation toxicity testing using the evaporation/condensation method (ISO 10801:2010)
17.05.2011 г.
17.07.2012 г.

Главна информация

60.60     17.05.2011 г.

BDS

ТК-99

Европейски стандарт

07.120  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 10801:2010 дава препоръки и посочва изисквания за получаване на метални наночастици под формата на аерозоли приложими за измерване на токсичност при инхалации чрез методи на изпаряване-кондензация. Приложенията са ограничени до използване на метали като злато и сребро с доказани възможности да получаване на наночастици за измерване на токсичност при инхалации при използване на описаните техники

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10801:2011
60.60 Публикуван стандарт
17.05.2011 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10801:2010

Въвежда ISO 10801:2010