Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 29701:2011

Нанотехнологии. Ендотоксично изпитване на образци от наноматериали за ин витро системи. Изпитване Limulus amebocyte lysate (LAL) (ISO 29701:2010)

Nanotechnologies - Endotoxin test on nanomaterial samples for in vitro systems - Limulus amebocyte lysate (LAL) test (ISO 29701:2010)
17.05.2011 г.
17.07.2012 г.

Главна информация

60.60     17.05.2011 г.

BDS

ТК-99

Европейски стандарт

11.100.10     07.120  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 29701:2010 описва приложението на измерването при LAL тест за оценяване на наноматериали предназначени за клетъчни ин витро биологични системи. Тестът е подходящ за образци от наноматериали разпространявани в среди като вода, серум и др. ISO 29701:2010 се отнася конкретно за изпитване на образци при инвитро системи, но тези методи могат да бъдат приспособени за прилагане и върху животни

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 29701:2011
60.60 Публикуван стандарт
17.05.2011 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 29701:2010

Въвежда ISO 29701:2010