Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN ISO/TS 27687:2010

Нанотехнологии. Терминология и определения за нанообекти. Наночастица, нанонишка и нанопластинка (ISO/TS 27687:2008, коригирана версия от 2009-02-01)

Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008, Corrected version 2009-02-01)
28.02.2010 г.
17.05.2011 г.
95.99 Отменен стандарт   14.08.2018 г.

Главна информация

95.99     14.08.2018 г.

BDS

ТК-99

Техническа спецификация

01.040.07     07.120  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO/TS 27687:2008 lists unambiguous terms and definitions related to particles in the field of nanotechnologies. It is intended to facilitate communications between organizations and individuals in industry and those who interact with them.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
СД CEN ISO/TS 27687:2010
95.99 Отменен стандарт
14.08.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 80004-2:2018

Свързан проект

Въвежда CEN ISO/TS 27687:2009

Въвежда ISO/TS 27687:2008