Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1786:2001

Храни. Откриване на облъчени храни, съдържащи кокали. Метод с ESR спектроскопия

Foodstuffs - Detection of irradiated food containing bone - Method by ESR spectroscopy
4.05.2001 г.

Главна информация

90.93     5.06.2023 г.

90.00    5.06.2028 г.

BDS

ТК-32

Европейски стандарт

67.020  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя метод за откриване на месо, съдържащо кости, и риба, съдържаща кости, които са били третирани с йонизиращо лъчение, чрез анализ на спектъра на електронния спинов резонанс (ESR) или на електронния парамагнитен резонанс (EPR) на костите. Въз основа на резултатите от анализа на месо, съдържащо кости от патица, жаба, гъска, пиле, заек, агнешко, пуешко, говеждо и свинско месо, се приема, че същите сигнали се появяват и при анализа на други животински видове.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1786:2001
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1786:1996