Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1034-2:2005+A1:2010

Безопасност на машини. Изисквания за безопасност при проектиране/разработване и изработване на машини за производство и окончателна обработка на хартия. Част 2: Обелващи барабани

Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 2: Barking drums
28.02.2010 г.

Главна информация

90.60     19.08.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-7

Европейски стандарт

85.100  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard applies to barking drums consisting of drum, drive, power transmission elements, supporting wheels and control systems intended for use in debarking plants for paper making and shall be used together with !EN 1034-1:2000+A1:2009". It deals with all significant hazards, hazardous situations and hazard events relevant to barking drums, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see clause 4). This standard does not apply to sawing equipment or log and bark conveying systems used in debarking plants.
This European Standard is not applicable to barking drums that have been manufactured before the date of publication of this European Standard by CEN.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1034-2:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1034-2:2005+A1:2010
90.60 Край на периодичен преглед
19.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1034-2:2005+A1:2009