Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60079-0:2012

Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2011, с промени)

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
20.11.2012 г.
21.01.2015 г.
95.99 Отменен стандарт   15.07.2021 г.

Главна информация

95.99     15.07.2021 г.

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

29.260.20  

английски   български  

В изданието на бълг. език е включено изменение A11:2013.

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част от поредицата от части на IEC 60079 определя общите изисквания към конструкцията, изпитването и маркировката на електрически съоръжения и Ex елементи, предвидени за използване в експлозивни атмосфери.
Стандартните атмосферни условия (съответстващи на характеристиките при експлозия на атмосферата) при които се счита, че електрическите съоръжения могат да работят, са:
- температура от минус 20 °C до +60 °C;
- налягане от 80 kPa (0,8 bar) до 110 kPa (1,1 bar);
- въздух с нормално съдържание на кислород, типично 21% (обемни части).
Този стандарт с допълнителните стандарти, цитирани в него, не се прилагат за конструкцията на:
- електромедицинска апаратура;
- детонатори за взривяване;
- изпитвателни устройства за детонатори;
- вериги за взривяване.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

94/9/EC

Съоръжения за потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран
2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 60079-0:2009

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60079-0:2012
95.99 Отменен стандарт
15.07.2021 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

Изменен от
БДС EN 60079-0:2012/A11:2013

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60079-0:2018

Свързан проект

Въвежда EN 60079-0:2012

Въвежда IEC 60079-0:2011/ISH1:2013 ED6

Въвежда IEC 60079-0:2011 ED6

Въвежда IEC 60079-0:2011/COR1:2012 ED6