Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15972:2011

Качество на водата. Указания за количествени и качествени изследвания на морския фитопланктон

Water quality - Guidance on quantitative and qualitative investigations of marine phytoplankton
17.10.2011 г.

Главна информация

90.93     20.09.2022 г.

90.00    20.09.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard gives guidance for sampling, preservation, storage, quantification and qualitative analysis of phytoplankton from marine waters. Guidance for quantification is limited to the use of light microscopy with phase contrast and epifluorescence.
This European Standard specifies:
- the development of the sampling programme;
- requirements for sampling equipment;
- procedures for sampling and treatment of samples in the field;
- methods for quantification;
- qualitative analysis.
This European Standard describes minimum requirements for environmental monitoring.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15972:2011
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
20.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15972:2011