Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14025:2010

Етикети и декларации по отношение на околната среда. Декларации по отношение на околната среда тип ІІІ. Принципи и процедури (ISO 14025:2006)

Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures (ISO 14025:2006)
15.07.2010 г.

Главна информация

60.60     15.07.2010 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 14025:2006 установява принципите и определя процедурите за развитие на програмите и декларациите по околна среда от Тип III. Стандартът определено установява прилагането на серията стандарти ISO 14040 за развитие на програмите и декларациите по околна среда от Тип III. ISO 14025:2006 установява принципите за използване на информация за околната среда, в допълнение към тази, дадена в ISO 14020:2000. Описаните в ISO 14025:2006 декларации по околна среда от Тип III са предназначени основно за използване във взаимоотношенията на бизнес към бизнеса, но не се изключва тяхната употреба при определени условия и във взаимоотношенията на бизнеса с потребител.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14025:2010
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2010 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14025:2010

Въвежда ISO 14025:2006