Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14015:2010

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на околната среда на площадки и организации (EASO) (ISO 14015:2001)

Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO) (ISO 14015:2001)
15.07.2010 г.
95.99 Отменен стандарт   17.08.2022 г.

Главна информация

95.99     17.08.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10  

английски  

Поправка в заглавието, обявена в бр.6/2018 на Официалния бюлетин.

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14015:2010
95.99 Отменен стандарт
17.08.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14015:2022

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14015:2010

Въвежда ISO 14015:2001