Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12044:2005+A1:2009

Машини за производство на обувки и продукти от естествени и изкуствени кожи. Машини за щанцоване и перфориране. Изисквания за безопасност

Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Cutting and punching machines - Safety requirements
30.11.2009 г.

Главна информация

90.93     22.06.2022 г.

90.00    22.06.2027 г.

BDS

ТК-0/ПС-7

Европейски стандарт

59.140.40     61.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 This European Standard specifies safety requirements for the design and operation of the machines defined in 1.2.
It takes account of intended use, foreseeable misuse and component and system failure.
1.2 This European Standard applies for cutting and punching machines used in the manufacture of footwear, leather and imitation leather goods and other related components. This European Standard applies to the following cutting and punching machines:
- swing arm cutting presses with manual or powered swing arm;
- manual and automatic travelling head cutting presses with powered travelling head;
- manual and automatic beam cutting presses;
- punching and perforating presses;
- C-frame cutting presses.
1.3 This European Standard is not applicable to:
- mechanical presses;
- presses intended for working cold metal;
- fastening, riveting, stitching, stapling, bending or folding machines;
- guillotines, shears and similar machines;
- shoe and leather presses as described in EN 12203.
1.4 This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to the footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machinery defined in 1.2, when it is used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Clause 4) and is intended for operation in applications by trained persons.
1.5 This European Standard deals with material feeding and handling devices, when attached to the machine.
1.6 This European Standard is not applicable to machines which are manufactured before the date of publication of this European Standard by CEN.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12044:2005

ОТМЕНЕН
БДС EN 12044:2005/AC:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12044:2005+A1:2009
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
22.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12044:2005+A1:2009