Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1010-3:2002+A1:2009

Безопасност на машините. Изисквания за безопасност при проектиране/ разработване и изработване на печатарски машини и машини за преработване на хартия. Част 3: Машини за рязане

Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 3: Cutting machines
30.11.2009 г.

Главна информация

90.93     2.03.2018 г.

BDS

ТК-0/ПС-7

Европейски стандарт

37.100.10     85.100  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1 This European Standard applies to cutting machines used in paper converting:

- guillotines;
- three-knife trimmers;
- index cutting machines;
- trimmers;
- rotary cutters;
- round cornering machines;
- label punching machines.

This European Standard is only applicable in conjunction with !EN 1010-1:2004+A1". Both parts together identify all significant hazards relevant to the cutting machines when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Clause 4). The specific requirements of this European Standard take precedence over respective requirements of !EN 1010-1:2004+A1".

This European Standard is not applicable to cutting machines manufactured before the publication of this European Standard by CEN.

1.2 This standard does not apply to winder-slitters or sheeters (see EN 1034-1, EN 1034-3, prEN 1034-5).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1010-3:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1010-3:2002+A1:2009
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
2.03.2018 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 12643-3:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1010-3:2002+A1:2009