Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД ETSI/TR 101 118 V1.1.1:2009

Мрежови аспекти (NA). Архитектури на мрежата от високо ниво и решения за поддържане преносимост на номерата

Network Aspects (NA); High level network architectures and solutions to support number portability
30.12.2009 г.

Главна информация

60.60     30.12.2009 г.

BDS

ТК-57

Технически доклад

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Настоящият документ има за цел проучване, адресиране и описание на възможни мрежови архитектури от високо ниво и решения за преносимост на номерата на номера, отговарящи на ITU-T, Препоръка Е.164, във фиксирани телекомуникационни мрежи.
В настоящия документ е включено следното:
a) възможни мрежови архитектури и решения за поддържане преносимост на номерата;
b) предимства и недостатъци на описаните решения за преносимост на номерата (NP) и влиянията върху услугите;
c) въпроси на управлението относно NP и избраното решение за база данни;
d) обмен на информация, свързана с NP, между мрежите в решението.
e) въпроси на маршрутизацията, свързани с NP и описаното решение.
Трябва да бъдат обхванати следните типове преносимост на номерата:
a) преносимост на доставчик на услуги на географски номера;
b) преносимост на доставчик на услуги на негеографски номера.
Включени са решенията за NP, както за маршрутизация на обикновени повиквания, така и за допълнителни услуги без изграждане на връзка (например, CCBS).

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД ETSI/TR 101 118 V1.1.1:2009
60.60 Публикуван стандарт
30.12.2009 г.

Свързан проект

Въвежда TR 101 118 V1.1.1:1997