Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9455-17:2011

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 17: Изпитване на съпротивлението на повърхностната изолация на образец тип гребен и изпитване за електрохимична миграция на остатъчния флюс (ISO 9455-17:2002)

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 17: Surface insulation resistance comb test and electrochemical migration test of flux residues (ISO 9455-17:2002)
17.08.2011 г.

Главна информация

90.92     28.04.2009 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.50  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 9455-17:2002 specifies a method of testing for deleterious effects that may arise from flux residues after soldering or tinning test coupons. The test is applicable to type 1 and type 2 fluxes in solid or liquid form, or in the form of flux-cored solder wire, solder preforms or solder paste constituted with eutectic or near-eutectic tin/lead solders.
This test method is also applicable to fluxes for use with lead-free solders. However, the soldering temperatures may be adjusted with agreement between tester and customer.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9455-17:2011
90.92 Решение за преработване на стандарт
28.04.2009 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 9455-17:2023

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9455-17:2006

Въвежда ISO 9455-17:2002