Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1827:1999+A1:2009

Средства за защита на дихателните органи. Полумаски без клапани за вдишване и със заменящи се филтри - газозащитни или комбинирани, или за защита само от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

Respiratory protective devices - Half masks without inhalation valves and with separable filters to protect against gases or gases and particles or particles only - Requirements, testing, marking
30.10.2009 г.
17.05.2011 г.

Главна информация

90.60     18.11.2022 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този Европейски стандарт специфицира изисквания към експлоатационни показатели, методи за изпитване и изисквания към прилаганата маркировка за полумаските (за многократна употреба) без клапани за вдишване и със заменящи се филтри (предназначени за работа само за една работна смяна) за защита от газове и ли газове и частици или само от частици. Той не се отнася за устройства, проектирани да бъдат използвани в ситуации, където има или е възможно да има недостиг на кислород (съдържание на кислород по-ниско от 17% обемни) или за средства за евакуация.За оценка на съответствието с изискванията са включени лабораторни и практически експлоатационни изпитания.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1827:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1827:1999+A1:2009
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1827:1999+A1:2009