Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12164:2011

Мед и медни сплави. Пръти за механична обработка

Copper and copper alloys - Rod for free machining purposes
17.11.2011 г.
15.12.2015 г.
95.99 Отменен стандарт   15.12.2016 г.

Главна информация

95.99     15.12.2016 г.

BDS

ТК-20

Европейски стандарт

77.150.30  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя химичния състав, изискванията към свойствата и допустимите отклонения от размерите на пръти от мед и медни сплави, доставяни на прави дължини, предназначени за механична обработка. Определени са също така и процедурите за вземане на проби и методите за изпитване за проверяване на съответствието с изискванията на тази стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12164:2003/A1:2003

ОТМЕНЕН
БДС EN 12164:2000/A1:2000

ОТМЕНЕН
БДС EN 12164:2000

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12164:2011
95.99 Отменен стандарт
15.12.2016 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12164:2016

Свързан проект

Въвежда EN 12164:2011