Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 405:2001+A1:2009

Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски с клапани - газозащитни или комбинирани. Изисквания, изпитвания, маркировка

Respiratory protective devices - Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles - Requirements, testing, marking
21.08.2009 г.
19.04.2011 г.

Главна информация

90.60     18.11.2022 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира експлоатационните показатели, методите за изпитване и изискванията към маркировката за филтриращите полумаски с клапани, включващи газозащитни и комбинирани филтри, използвани като средства за защита на дихателните органи, с изключение на апаратите за евакуация. Той не се отнася за филтриращи полумаски, които нямат клапани или са снабдени само с клапани за издишване. Той не се отнася също за средства, проектирани да бъдат използвани в ситуации, където има или е възможно да има недостиг на кислород (съдържание на кислород, по-ниско от 17 %, обемни).
За оценка на съответствието с изискванията са включени лабораторни и практически експлоатационни изпитания.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 405:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 405:2001+A1:2009
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 405:2001+A1:2009