Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 149:2001+A1:2009

Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking
21.08.2009 г.
16.12.2011 г.

Главна информация

90.60     18.11.2022 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.30  

английски   български  

Безплатният достъп е въз основа на Решение 15/20 от 2020 г. от извънредна онлайн сесия на Председателския комитет на CEN/CENELEC за предоставяне на стандарти на CEN и CENELEC, необходими за улесняване на алтернативното производство на лични предпазни сред

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този Европейски стандарт определя минималните изисквания към филтриращи полумаски, като средства за защита на дихателните органи от частици, с изключение на средствата за евакуация.За оценка на съответствието с изискванията са включени лабораторни и практически експлоатационни изпитания.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 149:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 149:2001+A1:2009
90.60 Край на периодичен преглед
18.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 149:2001+A1:2009