Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-1-6:2010

Електромедицински апарати. Част 1-6: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Приложимост (IEC 60601-1-6:2010)

Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability
16.09.2010 г.
15.08.2012 г.

Главна информация

60.60     16.09.2010 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040     11.040.01  

английски   български  

A1:2015

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60601-1-6:2010 определя процесите при производителя за анализ, спецификация, проектиране и проверка и валидиране на приложимостта, както тя се отнася към основната безопасност и съществените характеристики на електромедицинските апарати. Този процес на приложен инженеринг намалява риска причинен от проблеми на приложимост свързана с правилно използване и нормална употреба.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Хармонизиран
90/385/EEC

Активни имплантируеми медицински изделия

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-1-6:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-6:2010
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2010 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-6:2010/A2:2021

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-6:2010/A1:2015

Свързан проект

Въвежда EN 60601-1-6:2010

Въвежда IEC 60601-1-6:2010 ED3