Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61834-4:1998/A1:2011

Магнетофони. Система видеокасетна с хеликоидално сканиране, използваща 6,35 mm магнитна лента за потребителски цели (525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50 системи). Част 4: Заглавие на таблиците и съдържанието (IEC 61834-4:1998/A1:2010)

Recording - Helical-scan digital video cassette recording system using 6,35 mm magnetic tape for consumer use (525-60, 625-50, 1125-60 and 1250-50 systems) - Part 4: Pack header table and contents
21.09.2011 г.

Главна информация

60.60     21.09.2011 г.

BDS

ТК-47

Европейски стандарт

33.160.01     35.200     35.2  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61834-4:2000

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61834-4:1998/A1:2011
60.60 Публикуван стандарт
21.09.2011 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61834-4:1998/A1:2011

Въвежда IEC 61834-4:1998/AMD1:2010 ED1