Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 24500:2010

Ергономия. Достъпен дизайн. Акустични сигнали на продуктите за потребители (ISO 24500:2010)

Ergonomics - Accessible design - Auditory signals for consumer products (ISO 24500:2010)
17.12.2010 г.

Главна информация

60.60     17.12.2010 г.

BDS

ТК-59

Европейски стандарт

11.180.15     13.180  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 24500:2010 определя звуковите сигнали, използвани като средство за обратна връзка за операциите или условията на потребителските продукти, когато се използват от лице със или без зрителни или слухови увреждания. Предназначен е да се прилага по целесъобразност за такива продукти в зависимост от вида на продукта и условията на неговата употреба. Той е приложим за звукови сигнали с фиксирана честота, използвани в общи приложения (наричани също "звукови сигнали"), но не и за звукови сигнали с променлива честота или мелодични звуци.
Той не определя алармените звуци за пожар или изтичане на газ или алармените звуци за предотвратяване на престъпления (определени от други закони и разпоредби), електронните звънци, гласовите водачи или други звуци, характерни за комуникационни инструменти, като например телефони; той не е приложим и за звукови сигнали за опасност за обществени или работни зони (обхванати от ISO 7731, ISO 8201 и ISO 11429).
Той не е приложим за машини и оборудване, използвани за професионална работа; не определя и нивата на звуково налягане на звуковите сигнали от потребителските продукти (за определянето на тези нива, като се взема предвид достъпният дизайн, виж ISO 24501).

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 24500:2010
60.60 Публикуван стандарт
17.12.2010 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 24551:2020

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 24550:2020

Свързан проект

Въвежда EN ISO 24500:2010

Въвежда ISO 24500:2010