Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10051:2011

Непрекъснато горещовалцувани лента и дебел/тънък лист, нарязан от широка лента от нелегирани и легирани стомани. Допустими отклонения от размерите и формата

Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of non-alloy and alloy steels - Tolerances on dimensions and shape
19.04.2011 г.
18.01.2012 г.

Главна информация

90.93     9.10.2020 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.50  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя допустимите отклонения от размери и форма за непрекъснато горещовалцувани тънък/дебел лист и лента без покритие с максимална широчина 2200 mm, от нелегирани и легирани стомани, в съответствие с таблица 1 (виж също приложение А). Този европейски стандарт се прилага също и за горещовалцувана лента, предназначена за студено валцуване.
Този европейски стандарт не се прилага за корозионноустойчиви стомани и горещовалцувана лента с широчина на валцуване, w < 600 mm (виж ЕN 10048).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10051:2002/A1:2002

Отменя и заменя
БДС EN 10051:2002+A1:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10051:2011
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.10.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10051 rev:2021

Свързан проект

Въвежда EN 10051:2010

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход