Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 795:2012

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Осигурителни устройства

Personal fall protection equipment - Anchor devices
20.09.2012 г.

Главна информация

90.92     10.10.2018 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.60  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя изискванията за изпълнение и свързаните с тях методи за изпитване на осигурителни устройства за един или повече потребители, които може да са отдалечени от структурата.
Тези осигурителни устройства включват една или повече, стационарни или подвижни точки за закрепване, проектирани за присъединяване на съставните части, представляващи част от системата за защита срещу падане от височина съгласно EN 363.
Този европейски стандарт също така дава изисквания за маркиране и инструкции за употреба, както и указания за монтиране.
Този европейски стандарт не е приложим за:
- осигурителни устройства, използвани в някои спортове и развлекателни дейности;
- екипировка, проектирана в съответствие с EN 516 или EN 517;
- елементи или части от структури, които са монтирани за използване с други точки за закрепване или осигурителни устройства;
- анкерни връзки.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 795:2002/A1:2002

ОТМЕНЕН
БДС EN 795:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 795:2012
90.92 Решение за преработване на стандарт
10.10.2018 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 795:2022

Свързан проект

Въвежда EN 795:2012