Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60060-2:2011

Методика за изпитване с високо напрежение. Част 2: Измервателни системи (IEC 60060-2:2010)

High-voltage test techniques - Part 2: Measuring systems
19.03.2011 г.

Главна информация

60.60     19.03.2011 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

17.220.20     19.080     19.08  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60060-2:2010 се прилага за комплектувани измервателни системи, както и техните компоненти, използвани за измерване на високо напрежение по време на лабораторни и производствени изпитвания с постоянно напрежение, променливо напрежение, мълниев импулс и напрежения в режим на превключване, както е посочено в IEC 60060-1. За измервания на място по време на изпитванията виж IEC 60060-3. Ограниченията на неопределеността на измерванията, дадени в този стандарт се прилага за изпитвателни нива, посочени в IEC 60071-1:2006. Принципите на този стандарт се прилагат и за по-високи нива, но неопределеността може да бъде по-голяма. Този стандарт определя също така използваните термини, методи за оценка на неопределеността на измерванията за високо напрежение, установява изисквания, на които системите за измерване трябва да отговарят, описва методите за одобряване на система за измерване и проверка на нейните компоненти и се описва процедурата, чрез която потребителите показват, че измервателната система отговаря на изискванията на този стандарт, включително границите, определени за неопределеността на измерването. Това трето издание отменя и заменя второто издание, публикувано през 1994 г., и представлява техническо преразглеждане. Най-значимите технически промени по отношение на предишното издание са както следва: - общото оформление и текста са актуализирани и подобрени, за да направят стандарта лесен за използване. - Стандартът е преразгледан, за да се приведе в съответствие с IEC 60060-1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60060-2:2003/A11:2003

ОТМЕНЕН
БДС EN 60060-2:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60060-2:2011
60.60 Публикуван стандарт
19.03.2011 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60060-2:2023

Свързан проект

Въвежда EN 60060-2:2011

Въвежда IEC 60060-2:2010 ED3