Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 614-1:2006+A1:2009

Безопасност на машините. Ергономични принципи на проектиране. Част 1: Терминология и основни принципи

Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology and general principles
22.04.2009 г.
22.03.2010 г.

Главна информация

90.20     15.07.2023 г.

90.60    18.11.2023 г.

BDS

ТК-59

Европейски стандарт

13.110     13.180  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт посочва принципите на ергономията, които трябва да се следват в процеса на проектиране на машини.
Този европейски стандарт засяга взаимодействията между оператора и машините по време на монтиране, работа, настройване, поддръжка, почистване, демонтиране, ремонт или транспортиране на оборудването и определя принципите, които трябва да се следват, като се осигурят здравето, безопасността и чувството на удовлетвореност на оператора. Този европейски стандарт осигурява рамка, към която трябва да се прилагат голям брой специфични ергономични стандарти и други подобни стандарти, свързани с проектирането на машини.
Принципите на ергономията, дадени в този европейски стандарт, са валидни за целия обхват на човешки възможности и характеристики, за да се осигурят здраве, безопасност и чувството на удовлетвореност, както и производителност на цялата система. Информацията трябва да се тълкува така, че да е подходяща за предвиденото приложение.
ЗАБЕЛЕЖКА: Принципите на този европейски стандарт са ориентирани към машини, предназначени за производствени цели, но важат и за използваните за битови цели оборудване и машини.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 614-1:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 614-1:2006+A1:2009
90.20 Начало на периодичен преглед
15.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 614-1:2006+A1:2009

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход