Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 12567-1:2010

Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия. Част 1: Комплектовани прозорци и врати (ISO 12567-1:2010)

Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by the hot-box method - Part 1: Complete windows and doors (ISO 12567-1:2010)
19.10.2010 г.

Главна информация

60.60     19.10.2010 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.060.50     91.120.10  

английски  

AC:2010

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 12567-1:2010 специфицира метод за измерване на коефициента на топлопреминаване на врати и прозорци. Той е приложим за всички ефекти от рамки, крила, капаци, транспаранти, панели и свързващи части. Той не е приложим за ръбови ефекти, възникващи извън периметъра на пробното тяло, пренос на енергия вследствие слънчева радиация или изтичане на въздух през пробното тяло и покривни прозорци и продукти за предпазване, когато външната страна се издава над студената повърхност на покрива.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 12567-1:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 12567-1:2010
60.60 Публикуван стандарт
19.10.2010 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 12567-1:2010

Въвежда ISO 12567-1:2010