Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 15262:1981

Единна система по ергономия. Работно място при извършване на работа прав. Общи ергономични изисквания

16.02.1981 г.

Главна информация

90.93     9.11.2018 г.

BDS

ТК-59

Чисто национален стандарт

13.180  

български  

Решение за потвърждаване №16 от Протокол №7/09.11.2018. Следващ периодичен преглед - 2023-10-15.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за общите ергономични изисквания към работните места при извършване на работа прав, които трябва да се прилагат при проектиране на ново и модернизиране на съществуващо оборудване и производствени процеси.
Стандартът не се отнася за:
- оборудването, което се премества в процеса на работата;
- работните места на военнослужещите, на учащите се по време на производствена практика и в транспортните средства.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 15262:1981
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.11.2018 г.