Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1005-4:2005+A1:2009

Безопасност на машините. Физически характеристики на човека. Част 4: Оценяване на работните пози и движения във връзка с машината

Safety of machinery - Human physical performance - Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery
27.03.2009 г.
19.03.2011 г.

Главна информация

90.93     20.09.2022 г.

90.00    20.09.2027 г.

BDS

ТК-59

Европейски стандарт

13.110     13.180  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Настоящият европейски стандарт представлява ръководство за проектиране на машини или техни съставни части по отношение оценката и въздействието на рисковете за здравето, дължащи се само на свързани с машината пози и движения, т.е. по време на сглобяване, монтаж, работа, настройване, поддръжка, почистване, ремонт, транспорт и демонтиране. Настоящият европейски стандарт определя изисквания за пози и движения с пълно избягване или с прилагане на минимално външно усилие. Изискванията целят ограничаване на рисковете за здравето при почти всички здрави възрастни индивиди.
Настоящият европейски стандарт не е приложим за машини, произведени преди датата на публикуването му от CEN.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1005-4:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1005-4:2005+A1:2009
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
20.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1005-4:2005+A1:2008