Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1005-2:2003+A1:2009

Безопасност на машините. Физически характеристики човека. Част 2: Ръчна работа с машини и със съставни части на машини

Safety of machinery - Human physical performance - Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery
27.03.2009 г.
15.07.2010 г.

Главна информация

90.93     12.09.2019 г.

BDS

ТК-59

Европейски стандарт

13.110     13.180  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Настоящият европейски стандарт определя ергономични препоръки за проектиране на машини, като обхваща ръчна работа с машини и със съставни части на машини, включително инструменти, свързани с машината, за професионална или домашна употреба.
Настоящият европейски стандарт се прилага при ръчната работа с машини, съставни части на машини и обекти, обработвани от машината (вход/изход) с тегло от 3 kg или повече, които трябва да се пренасят на разстояние по-малко от 2 m. Обекти с тегло под 3 kg са предмет на разглеждане в prEN 1005-51). Стандартът предоставя данни за ергономично проектиране и оценка на риска при повдигане, сваляне и пренасяне във връзка с монтажа/изграждането, транспорта и въвеждането в експлоатация (монтаж, инсталиране, регулиране), функционирането, установяването на нередности, поддръжката, настройката, обучението или смяната на процесите, спирането от експлоатация, отстраняването и демонтажа на машините.
Настоящият стандарт предоставя съвременни данни общо за населението и за определени подгрупи от населението (класифицирани в приложение А).
Настоящата част от стандарта не разглежда поддържането на обекти (без придвижване), бутането или дърпането на обекти, ръчно държаните машини, или ръчната работа в седнало положение.
Настоящият документ не е приложим за спецификация на машини, произведени преди датата на публикуването му от CEN.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1005-2:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1005-2:2003+A1:2009
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
12.09.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1005-2:2003+A1:2008