Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1005-1:2001+A1:2009

Безопасност на машини. Физически характеристики на човека. Част 1: Термини и определения

Safety of machinery - Human physical performance - Part 1: Terms and definitions
27.03.2009 г.
15.01.2018 г.

Главна информация

90.93     20.09.2022 г.

90.00    20.09.2027 г.

BDS

ТК-59

Европейски стандарт

01.040.13     13.110     13.180  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя понятията и определенията на термини и параметри, използвани в EN 1005-21, prEN 1005-3, EN 1005-41 и EN 1005-5.
Основните понятия и общите ергономични принципи за дизайн на машини са представени в EN 292-1, EN 292-2 и EN 614-1.
Този документ не важи за машини, произведени преди датата на публикуване на този документ от CEN.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1005-1:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1005-1:2001+A1:2009
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
20.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1005-1:2001+A1:2008