Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 614-2:2000+A1:2009

Безопасност на машините. Ергономични принципи за проектиране. Част 2: Взаимодействия при проектирането на машини и работните задачи

Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks
27.02.2009 г.

Главна информация

90.20     15.07.2023 г.

90.60    18.11.2023 г.

BDS

ТК-59

Европейски стандарт

13.110     13.180  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя ергономичните принципи и процедури, които трябва да се спазват по време на процеса на проектиране на машини и работните задачи на оператора. Този европейски стандарт се отнася по-специално до проектирането на задачите в контекста на дизайна на машини, но принципите и методите могат да се прилагат също и за проектиране на работни места. Този европейски стандарт е предназначен за дизайнери и производители на машини и друго работно оборудване. Той също така ще е полезен за тези, които са заинтересовани от използването на машините и работното оборудване, например за мениджъри, организатори, оператори и контрольори.
В този европейски стандарт дизайнер се отнася за лице или група от лица, отговорни за проектирането.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 614-2:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 614-2:2000+A1:2009
90.20 Начало на периодичен преглед
15.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 614-2:2000+A1:2008

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход