Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10472-3:2008

Изисквания за безопасност на машини за обществени перални. Част 3: Тунелни линии за пране, състоящи се от отделни машини

Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 3: Washing tunnel lines including component machines (ISO 10472-3:1997)
30.12.2008 г.

Главна информация

60.60     30.12.2008 г.

BDS

ТК-44

Европейски стандарт

97.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10472-3:2002

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10472-3:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10472-3:2008
60.60 Публикуван стандарт
30.12.2008 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10472-3:2008

Въвежда ISO 10472-3:1997