Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 13341:2011

Бутилки за газ. Монтиране на вентили към бутилките за газ (ISO 13341:2010)

Gas cylinders - Fitting of valves to gas cylinders (ISO 13341:2010)
17.02.2011 г.

Главна информация

60.60     17.02.2011 г.

BDS

ТК-8

Европейски стандарт

23.020.35  

английски  

Промяна в заглавието, обявена в бр.8/2015 на Официалния бюлетин. A1:2015

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 13341:2010 specifies the procedures to be followed when connecting cylinder valves to gas cylinders. It specifically applies to all valve and cylinder combinations connected with ISO screw threads as specified in ISO 10920 and ISO 11363-1. It defines routines for inspection and preparation prior to valving for both taper and parallel screw threads.
Torque values are given for steel and aluminium gas cylinders including composite cylinders with steel or aluminium boss.
The procedures and practices specified in ISO 13341:2010 can be beneficially applied to other valve to cylinder screw thread connection systems.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 13341:2000/AC:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 13341:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13341:2011
60.60 Публикуван стандарт
17.02.2011 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 13341:2010/A1:2015

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 13341 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN ISO 13341:2010

Въвежда ISO 13341:2010