Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1999-1-1:2007/A1:2010

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules
15.07.2010 г.

Главна информация

60.60     15.07.2010 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.17  

английски  

Преводът на български език на изменението е включено в консолидирано издание на основния стандарт.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-1:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-1:2007/A1:2010
60.60 Публикуван стандарт
15.07.2010 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1999-1-1:2007/A1:2009